Přihlášení

Role mzdové účetní

Background image

  Role mzdové účetní

Výkon práce mzdové účetní zahrnuje mnoho činností vyžadující velmi dobrou znalost řady zákonů a nařízení.

 

Co dělá mzdová účetní:

 • Měsíční zúčtování mezd
 • Odesílání měsíčních přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Přihlášky a odhlášky firmy na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • Přihlášky, odhlášky zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • Vystavování dokumentů v souvislosti ukončením pracovního poměru (Potvrzení o zaměstnání, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro Úřad práce)
 • Činnosti spojené s pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele pro případy vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a řešení pracovních úrazů
 • Výpočet srážek ze mzdy, řešení exekucí
 • Vystavování potvrzení o výši příjmu pro účely poskytnutí dávek státní sociální podpory
 • Potvrzení výše příjmu za účelem získání úvěru
 • Roční zúčtování záloh na daň
 • Roční vyúčtování zálohové daně za firmu
 • Roční vyúčtování srážkové daně
 • Vyhotovování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Výpočet plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Vyplňování statistických výkazů (povinnosti možnost zjistit na stránkách Českého statistického úřadu dle IČO společnosti)
 • Různé přehledy, tabulky nákladů atd.

Co musí znát mzdová účetní:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o korporacích
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
 • Nařízení vlády č.567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy
 • Nařízení vlády č 590/2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

a další nařízení týkající se oblasti zpracování mezd

 • Vyhláška MF o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro příslušný rok
 • Vyhláška MF o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro příslušný rok

Vyzkoušejte školení 100% zdarma!

E-Mail*

Stisknutím tlačítka souhlasíte s obchodními podímnkami a berete na vědomí zpracování osobních údajů.