Přihlášení

Datum: 15.06.2023 9:00

Zákoník práce a pracovní právo prakticky

ÚVOD DO PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Právní jednání, Postup před vznikem pracovního poměru

 

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

Zkušební doba, Další informace o pracovním poměru, Povinnosti od vzniku pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou

 

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní cesta, Dočasné přidělení

 

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Dohoda, Výpověď a výpovědní doba, Výpověď daná zaměstnancem, Výpověď daná zaměstnavatelem
Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele, Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na dobu určitou, Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Odstupné, Společná ustanovení o ukončení PP

 

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Dohoda o provedení práce , Dohoda o pracovní činnosti
Společná pravidla pro DPP/DPČ

 

PRACOVNÍ DOBA

 

Přestávky v práci, Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Dny pracovního klidu, Práce přesčas + příplatek, Noční práce + příplatek
Pracovní pohotovost + odměna, Práce ve svátek, Evidence pracovní doby
Home office, sdílené pracovní místo

 

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE

 

  • Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa
  • Mateřská dovolená
  • Rodičovská dovolená
  • Otcovská dovolená
  • Poskytování dlouhodobé péče
  • Jiné důležité osobní překážky v práci
  • Překážky z důvodu obecného zájmu
  • Jiné úkony v obecném zájmu
  • Pracovní volno v souvislosti s brannou povinností
  • Účast na školení nebo jiné formy studia

 

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

Prostoj, povětrnostní vlivy
Jiné překážky na straně zaměstnavatele

DOVOLENÁ

Nárok, Čerpání, Proplácení, Krácení

 

NÁHRADA ŠKODY

Předcházení škodám – prevence, Povinnost zaměstnance nahradit škodu, Odpovědnost za schodek na svěřených věcech, Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí
Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

 

KONKURENČNÍ DOLOŽKA

 

OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRACOVNÍ POSUDEK

 

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Co říkají klienti?