Přihlášení

Datum: 18.04.2023 9:00

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny, exekuce a insolvenční zákon

Je seminář pro mě?

Seminář je vhodný pro mzdové účetní a personalisty 

Srážky ve smyslu zákoníku práce,

• co může/nesmí zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, 

pojem výkon rozhodnutí – exekuce, srážka ze mzdy nad rámec zákoníku práce, • evidence o prováděných srážkách.

 

Okruh příjmů, ze kterých se provádí srážky:

 

Mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci 

souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele, daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné

 • příjmy podle zákoníku práce – § 145, příjmy podle OSŘ – § 299 v roce 2022. 

 

Pořadí srážek ze mzdy – přednostní a nepřednostní pohledávky:

 

• Postup řazení jednotlivých právních titulů

 

Životní a existenční minimum – vývoj částek v roce 2022:

 

Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného 

další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2020 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu občanského zákoníku. 

Určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek

zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek 

• souběh příjmů od více plátců.

 

Posuzování srážek při výkonu rozhodnutí:

 

Soudní, správní výkon rozhodnutí

exekuční příkaz a jeho obsah 

součinnost plátce mzdy povinného a exekutora – podávání informací 

nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc (vykonatelnost) 

změna plátců mzdy – povinnosti plátce mzdy, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány 

souběžné příjmy a postupy při provádění srážek.

 • srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského 

postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství) 

 • poskytování součinnosti plátce příjmů povinného příslušným exekutorům.

 

Dohody o srážkách ze mzdy, platu:

 

Dohody o srážkách ze mzdy podle zákoníku práce,

srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli, 

dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu občanského zákoníku, 

event. dobrovolná platba výživného

 

Srážky při oddlužení – osobní bankrot v roce 2022:

 

Insolvence zaměstnance (dlužníka) a postupy plátců příjmů dlužníka při zahájení insolvenčního řízení, v průběhu schválené insolvence, ukončení insolvence. 

Součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem. Povinnosti dlužníka vůči insolvenčnímu správci. Insolvenční rejstřík. Insolvence formou splátkového kalendáře.

 

Co říkají klienti?