Přihlášení

Datum: 25.01.2023 9:00

Novinky a změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2023

novinky a změny ve mzdovém účetnictví 2023

Co vám seminář přinese

 

Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2023, případně nabyly účinnosti během roku 2022. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd.

 

Komu je seminář určen

 

Začínající i pokročilé mzdové účetní a personalistky.

 

Obsah semináře – aktuálně dle legislativních změn

 

• Změny v zákoníku práce – pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování
• Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce
• Změny v zákoně o dani z příjmů – stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti – základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani,
• Roční zúčtování daně za rok 2022 – kdy můžeme provézt RZD a kdy je zaměstnanec povinen si podat DP,
• Změny v zákoně o důchodovém pojištění
• Změny v sociálním a zdravotním pojištění
• Změny v nemocenských dávkách
• Změny ve výpočtu náhrad za DPN
• Změny ve výpočtu srážek ze mzdy – dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence
• Novela občanského soudního řádu
• Chráněný účet, náhradní výživné
• Změny v cestovních náhradách
• Případně další aktuální změny, které se budou týkat mzdové problematiky

 

Co říkají klienti?